a
aabbddd
q a
 
 
"ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร.ร.เมืองถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110"

ค้นหา

กล่องแห่งความทรงจำ

=====================

คำอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

=====================

# วิชาพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 #

# วิชาเพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ 3 #

# วิชาพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 #

# วิชาเพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ 4 #

=====================

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

=====================

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

เลือกชม VCD เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

รายชื่อ CD ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์

=====================

สรุปผลกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สรุปผลกิจกรรมค่าย ฯ ครั้งที่ 7

สรุปผลกิจกรรมค่าย ฯ ครั้งที่ 8

สรุปผลกิจกรรมค่าย ฯ ครั้งที่ 9

สรุปผลกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

สรุปกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

18 สิงหาคม 2549

สรุปผลกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์

สรุปผลกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1

20 -21 มกราคม 2550

ผลงานนักเรียน

MTS's Botany Garden

Swamp Forest

=====================

กิจกรรม

=====================

Mr.X

นายณัฐวุฒิ ช่างเหล็ก

ผ่านการคัดเลือกตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (ปีการศึกษา 2548) เพื่อไปศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ ณ สหพันธรัฐเยอรมนี

กล่องแห่งความทรงจำ

ม. 6/1 ปี 48

ใบที่ 1

ใบที่ 2

(HAPPY NEW YEAR 2007)

ใบที่ 3 หรือที่นี่

(HAPPY NEW YEAR 2008)

=====================

Ministry of Science

Ministry of Education

Taluitamtawan

นกน้ำทั่วไทย

คนแบกเป้

2 วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 ในการนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุน และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10 ซึ่งประกอบด้วย กรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี โรงปุ๋ยอินทรีย์เทพกระษัตรี สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว สวนผีเสื้อและโลกแมลงภูเก็ต โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ โครงการคืนชะนีสู่ป่า คณะครูโรงเรียนเมืองถลาง และนักเรียนทุก ๆ คนที่ช่วยเหลือกิจกรรมในด้านต่าง ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ (ภาพกิจกรรมบางส่วน)

ศึกษากิจกรรมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ และศึกษาระบบนิเวศชายฝั่งทะเลบ้านป่าคลอก

กิจกรรมนันทนาการ เกม และการแสดงละครเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

เดินป่าศึกษาธรรมชาติเส้นทาง น้ำตกโตนไทร - น้ำตกบางแป

ศึกษาโครงการคืนชะนีสู่ป่า

พิธีปิดค่าย


2 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 โรงเรียนเมืองถลางจัดกิจกรรม OPEN HOUSE การแสดงโครงงานของนักเรียน ชั้นม. 3 และ ม. 6 และนิทรรศการต่าง ๆ

ภาพบรรยากาศ นิทรรศการโครงงาน

ภาพกิจกรรม "พี่สอนน้องเล่นจรวด...(ขวดน้ำ)"


2 วันที่ 28 มกราคม 2552 เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร จากโครงการคืนชะนะสู่ป่า มาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการแก่นักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องเติมฝัน (ภาพกิจกรรม)


2 วันที่ 26 -27 มกราคม 2552 บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ในโรงเรียน (วทร. 19) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้)


2 วันที่ 25 มกราคม 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนชั้น ม.2/2 และ ม.4/1 ที่สนใจระบบนิเวศชายฝั่ง และแหล่งหญ้าทะเล ไปศึกษา ระบบนิเวศชายฝั่ง และแหล่งหญ้าทะเล บริเวณท่าฉัตรไชย อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (ภาพกิจกรรม)


2 วันที่ 11 มกราคม 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียน ม.4/1 ไปศึกษาโครงสร้าง และคุณภาพของดินบริเวณพื้นที่นากุ้งร้าง บ้านพารา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (ภาพกิจกรรม)


2วันที่ 28 ธันวาคม 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรมวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย รองศาสตราจารย์มัณฑนา นวลเจริญ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป นวลเจริญ และ คณาจารย์ในโปรแกรม พร้อมด้วยนักศึกษา จัดกิจกรรมศึกษาโครงสร้างของป่าไม้ ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม. 2/2 และ ม.4/1 (ภาพกิจกรรม)


2 วันที่ 12-16 ธันวาคม 2551 ทีมจรวดขวดน้ำ "เมืองถลาง 3" จากโรงเรียนเมืองถลาง เข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ในามตัวแทนประเทศไทย ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ผลการแข่งขัน ปรากฎว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 December 17, 2008


2 วันที่ 7 ธันวาคม 2551 โรงเรียนเมืองถลางนำนักเรียนร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาในการแข่งขัน ลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา ประจำปี 2551 (ภาพกิจกรรม) December 7, 2008 9:13 AM


2 วันที่3 ธันวาคม 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองถลาง นำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายหาดเฉลิมพระเกียรติ ฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 (กาพกิจกรรม)


2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ให้แก่นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.4 โดยช่วงเช้า เป็นการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน และช่วงบ่ายศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดภูเก็ต (ภาพกิจกรรม)


หิวแล้วครับ

2 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียน ม.4/1 ไปศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และ แมลงน้ำ บริเวณคลองสวนป่าบางขนุน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (ภาพกิจกรรม flash) (ภาพกิจกรรม html)


2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 โรงเรียนในกลุ่มภักดีภูธร ได้จัดการแข่งขัน วิทยาศาสตร์โอลิมปิก และโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับช่วงชั้นที่ 2 (ภาพกิจกรรม)


2 วันที่ 22 - 23 ตุลาคม 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นำทีมจรวดขวดน้ำ "เมืองถลาง 3" เข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 7 รอบชิงชนะเลิศ ผลปรากฎว่า ทีมจรวดขวดน้ำ "เมืองถลาง 3" คว้ารางวัลชนะเลิศในประเภทแม่นยำ ด้วยสถิติความแม่น 0.24 เมตร เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำในระดับเอเซียแปซิฟิก ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในกลางเดือนธันวาคม 2551 ภาพกิจกรรม

สมาชิกทีม "เมืองถลาง 3" ประกอบด้วย

 1. นายธีรวัฒน์ วาระแก่นทราย ม.5/1
 2. นายศุทธวีร์ นิลสมุทร ม.5/1
 3. นายวิศรุต ช้างพิงงา ม.5/1

2 วันที่ 21 ตุลาคม 2551 ทีมจรวดขวดน้ำ ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสนุก DREAM WORLD ภาพกิจกรรม


2 วันที่ 7 ตุลาคม 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นำนักเรียนชั้น ม.4/1 ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดภูเก็ต ภาพกิจกรรมชุดที่ 1

ภาพกิจกรรมชุดที่ 2


 

2 วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำทีมจรวดขวดน้ำเมืองถลาง 2 และ3 เข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 7 รอบรองชนะะเลิศ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผลการแข่งขัน ทีมจรวดขวดน้ำ เมืองถลาง 3 ได้ลำดับที่ 5 ในประเภทแม่นยำ ซึ่งสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ต่อไป (เป็นทีมเดียวจากภาคใต้ที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในประเภทแม่นยำ)

(ภาพกิจกรรม)

 


 

2 วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำทีมจรวดขวดน้ำเมืองถลาง ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) รังสิต จังหวัดปทุมธานี และพระตำหนักพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี (ภาพกิจกรรม)

 

 

 


2 วันที่ 11 สิงหาคม 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์

 


 

2 วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำทีมจรวดขวดน้ำเมืองถลาง 1 - 3 เข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 7 รอบคัดเลือกภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งผลการแข่งขัน ทีมจรวดขวดน้ำ เมืองถลาง 2 และ 3 ได้ลำดับที่ 2 และ 6 ตามลำดับในประเภทแม่นยำ จากทีมจรวดประมาณ 100 ทีม ซึ่งสามารถเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ต่อไป สำหรับทีมเมืองถลาง 1 ก็สามารพัฒนาขึ้นมาได้ดีมากในประเภทยิงไกล (ภาพกิจกรรม)

 

 

 


2 วันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า (ภาพ กิจกรรม)

 

 

 

 


2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 ถึง วันที่ 1 มิถุนายน 2551 กลุ่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สนับสนุนงบประมาณหลักโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี) ภาพกิจกรรม

บรรยากาศระหว่างการเดินทาง

การต้อนรับ และกิจกรรมกลุ่มพันธ์

กิจกรรมดาราศาสตร์

ดูนกยามเช้า และสภาพแวดล้อมทั่ว ๆ ไป

ทัศนศึกษาอาคารดาราทัศนีย์

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

กิจกรรมเรียนรู้ระบบบนิเวศและทัศนศึกษานอกสถานที่

กิจกรรมนันทนาการยามค่ำคืน

พิธีปิด รับมอบเกียรติบัตร

ทัศนศึกษาสวนส้มนายดำ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา

ภาพเก็บตก


24 -Jan-2008 12:30 PM

กำหนดการ

2 ภาพกิจกรรมช่วงเช้าวันที่ 26 มกราคม 2551 26-Jan-2008 12:30 PM

2 ภาพกิจกรรมช่วงบ่ายวันที่ 26 มกราคม 2551January 26, 2008 6:18 PM

2 ภาพกิจกรรมช่วงเย็น และ กิจกรรม มองฟ้า....หาดาว คืนวันที่ 26 มกราคม 2551 January 26, 2008 10:15 PM

2 ภาพกิจกรรมช่วงเช้าวันที่ 27 มกราคม 2551 และบรรยากาศในพิธีปิด January 28, 2008 1:24 PM

ในการจัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ครั้งนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณ โรงเรียนเมืองถลาง คณะครู - อาจารย์ นักการ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนทุกคน ขอบขอบคุณ ผศ.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย และนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต และขอขอบคุณ นักเรียนทีทำหน้าที่พี่เลี้ยงค่ายทุก ๆ คน ซึ่งทำให้กิจกรรมการเข้าค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 2 นี้ สำเร็จลุ่ล่วงเป็ไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ


2 4 ธันวาคม 2550 โรงเรียนเมืองถลางจัดงาน Open House ซึ่งมีการนำเสนองานของนักเรียนในรูปแบบของโครงงาน และงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้

(ชมภาพกิจกรรม กิจกรรมนิทรรศการโครงงาน และเรียนรู้เรื่องเฟิร์น มอส และเห็ด บรรยากาศการเตรียมจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)


2 วันที่ 24 สิงหาคม 2550 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ไปศึกษาระบบนิเวศ และเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ สถานแสดงพันธุ์น้ำ ภูเก็ต สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ภาพกิจกรรม ชุดที่ 1 ภาพกิจกรรม ชุดที่ 2


2 นายวรสิทธิ์ บัญชาญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ "ตามรอยพระยุคลบาท พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 17 - 20 สิงหาคม 2550 ภาพกิจกรรม ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2550 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ รอบรองชนะเลิศ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วยภาพกิจกรรม

 • นายวัชระ นุ่นด้วง ชั้น ม.6/1
 • นายสนั่น เชื้อคำเพ็ง ชั้น ม.6/1
 • นายโชดก ศักดิ์นาวีพร ชั้น ม.6/1

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2550 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ภาพกิจกรรม

 • การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภท ยิงแม่น และยิงไกล (ดาวน์โหลด ใบสมัคร กฏ กติกา และระเบียบการแข่งขัน)
 • การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (นักเรียนสามารถจัดทีมขึ้นมาได้เอง ทีมละ 2 คน และแจ้งชื่อเพื่อสมัครได้ที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทุกท่าน)
 • การประกวดเขียนเรียงความ ภายใต้หัวข้อ " ชาวเมืองถลางอยู่อย่างพอเพียงและจรรโลงโลกด้วยวิทยาศาสตร์ "
 • การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ "ภาวะโลกร้อนในยุคปัจจุบัน" ติดต่อขอทราบรายละเอียด และสมัครได้ที่ครูครรชิต เดชะโชติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ภายใต้หัวข้อ " วิกฤติการปัญหาภาวะโลกร้อน" (ดาวน์โหลด ใบสมัคร กติกาการแข่งขัน) สนใจสมัครและส่งผลงานได้ที่ครูพิสิษฐ์ เนาว์ไพร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • การแข่งขันวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่จำกัดหัวข้อในการวาด (ดาวน์โหลด ใบสมัคร ) สนใจสมัครและส่งผลงานได้ที่ครูพิสิษฐ์ เนาว์ไพร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • นิทรรศการ และ โครงงานทางวิทยาศาสตร์

ขอเชิญนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจ และติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ทุกกิจกรรมสมัครได้ที่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกท่าน

(หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 สิงหาคม 2550)


2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการค่ายยุวมัคคุเทศก์เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาพระแทว ในวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2550 ประกอบด้วยภาพกิจกรรมในพิธีเปิด

 • นางสาวฤทัยชนก มธุรส
 • นางสาวกนกวรรณ หน่วยกระโทก
 • นางสาวรัตน์ชนก แก้วนุ่น
 • นางสาวณหทัย เนติเกียรติวงศ์

2 1 กรกฎาคม 2550 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันจรวดขวดน้ำภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลปรากฎว่าทีมอนุบาล 5/1 A ได้ลำดับที่ 5 ในประเภทยิงแม่น สามารถเข้ารอบ 25 ทีม เพื่อไปแข่งขันต่อในรอบรองชนะเลิศ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี (ภาพกิจกรรมระหว่างการจัดทำฐานจรวด และการฝึกซ้อม) (ภาพกิจกรรมในวันแข่งขัน )


2กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เพาเวอร์กรีน ) ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 สนใจขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือที่ห้องชีววิทยา (311)


214 - 15 มีนาคม 2550 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8

ร่วมด้วยช่วยกันสร้างที่พัก

ทัศนศึกษาโรงบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครภูเก็ต

กิจกรรมเรียนรู้สภาวะโลกร้อน โดยวิทยากร นางสาวนิติญา สังขนันท์

จากโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กิจกรรมนันทนาการยามค่ำคืน

ศึกษาระบบนิเวศบริเวณสวนป่าบางขนุน

พิธิปิดค่าย

 


 

ภาพกิจกรรม ในวันวานที่ผ่านมา

หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต
สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร

ทีวี รายการโปรด

ผลงานนักเรียน

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน (ในจังหวัดภูเก็ต)
 

เว็บไซต์นี้เปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 24 กันยายน 2546